تکست آهنگ یادت سینا مافی

by:

تکست آهنگ یادت سینا مافی

 

سینا مافی
سینا مافی

[هوک]

بدونِ تو روزایِ سختی رفت ، تو نبودی ببینی

برگرد الان تا وقتی هست ، باور کن هنوز همونی که بودیم

دور شدی و دستت یخ میکرد ، باید یه روزی بتونیم

با همه آدمایِ دنیا هم فرق میکردی ، برمیگردی

[ورس یک]

نصفِ شبا بیدار میشم ، مطمئنم میای پیشم

شاید امشب شاید فردا ، شاید هیچوقت

شاید تنها موندم ، شاید بینمون هنوز حرفا موندن

شاید باید تموم میشدن این بحثا زودتر

شاید میتونستی هیچوقت نری

شاید حالا که رفتی همه فصلا زود رفت

یه شب رسیدی در خونه مست درو زدی

حالت بد بود و گفتی دستمو نگیر

یکم نگاهم کردی ، بقل کردی بعد منو سریع

همون جا هم تو راحت بخواب

من بیدارم تا صبح و بازن چشام

فکر سه سال با لحظه هاش

واقعا چرا نیو‌مدیم باهم کنار اَه

[کورس]

مگه شبا صبح میشه بی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

آسمون هم تاریکه خورشیدشی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

یادمه میگفتی نمیشد

مگه شبا صبح میشه بی تو

آسمونم تاریکه خورشیدشی تو

[ورس دو]

روزای خوب همه رفت

اون همه انرژی اون همه حرف

اون همه دیدِ مثبت

سختیا رو میشه دور زد

ما پیشِ هم بودیم به کمترین قانع

میخوام بیفته هر شب این یادت

یه سری خاطره از قدیم بامه

نوشتن راجبت سخترین کاره

واقعا به چی باختم؟

ندیدم داشتم آینده میساختم

ندیدی ، فکرا راحت نمیذاشتن

ندیدم واسه عادت نمیخواستم

ندیدی ، گفتی نمیدونی چیه قانون

ولی نمیتونه بیاد هیشکی به جامون

قول دادیم گره خورد انگشتامون

راس دوازده زیر بارون

از اون شب گذشته چند سال میدونم

بهت قول دادم پایِ حرفام میمونم

ولی نشد برام بد شانسی اومد

نگام کردی فقط اشکات میومد

الان بگم نه دروغه

فرق روز و شب یه لحظست غروبه

خیلی ساکت و سرد رفتی

یهو ساکتو جمع کردی

[کورس]

مگه شبا صبح میشه بی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

آسمون هم تاریکه خورشیدشی تو

مگه شبا صبح میشه بی تو

یادمه میگفتی نمیشد

مگه شبا صبح میشه بی تو

آسمونم تاریکه خورشیدشی تو

[هوک]

بدونِ تو روزایِ سختی رفت ، تو نبودی ببینی

برگرد الان تا وقتی هست ، باور کن هنوز همونی که بودیم

دور شدی و دستت یخ میکرد ، باید یه روزی بتونیم

با همه آدمایِ دنیا هم فرق میکردی ، برمیگردی